8 izplatītākās kļūdas programmā Excel

#DIV/0! #N/A Kļūda #NAME? #NULL! #PAR VIENU! #REF! #VĒRTĪBA! #######

Strādājot ar programmu Excel, jūsu datos vai analīzē var parādīties viena vai vairākas kļūdas. Katrai kļūdai ir savs iemesls.

1. Kas ir #DIV/0! Kļūda?'#DIV/0!' parādās, ja skaitlis tiek dalīts ar nulli (0) vai šūnu, kurā nav vērtības. Lūdzu, pārbaudiet savu saucēju, kad tiek parādīta šī kļūda.

Ja vēlaties labot šo kļūdu, varat izmantot IF funkcija lai atgrieztu tukšu, ja saucējs ir 0 vai tukšs.

= IF(B1<>0,A1/B1'')

2. Kas ir #N/A kļūda?

“#N/A” tiek parādīts, ja funkcijai vai formulai vērtība nav pieejama.

Piemēram, izmantojot Vlookup funkcija , kļūdas vērtība #N/A norāda, ka precīzs skaitlis nav atrasts. Nākamajā tabulā šūnas A3 vērtība ir 78, kas nav kolonnā D. Rezultāts atgriež #N/A.

3. Kas ir #NAME? Kļūda?

'#NAME?' parādās, ja nepareizi ierakstāt diapazona nosaukumu vai funkcijas nosaukumu. Piemēram, lai vidējais rādītājs būtu 3 un 4, formulai jābūt '=vidēji(3,4)'. '#NAME?' parādīsies, kad ierakstīsiet nepareizu formulu '=vidēji(3,4)', kur trūkst pēdējā burta 'e'.

4. Kas ir #NULL! Kļūda?

'#NULL!' parādās, ja norādāt divu apgabalu krustojumu ar nepareizu krustojuma operatoru. Piemēram, jūs saņemsiet #NULL! kļūda, kad trūkst komata formulā '=SUM(A1:A2 B1:B2)'.

5. Kas ir #NUM! Kļūda?

'#NUM!' parādās, ja formula vai funkcija satur nederīgas skaitliskās vērtības. Piemēram, Funkcija LOG nepieciešams pozitīvs reālais skaitlis. '#NUM!' parādīsies, ievadot negatīvu skaitli (piemēram, -10).

6. Kas ir #REF! Kļūda?

'#REF!' parādās, ja šūnas atsauce nav derīga, piemēram, šūnā A2 ierakstiet formulu '=B2+D9', pēc tam izdzēsiet kolonnu D, vērtība A2 atgriezīs #REF! kļūda.

7. Kas ir #VĒRTĪBA! Kļūda?

'#VĒRTĪBA!' parādās, ja vienā formulā ir iekļauti cita veida dati. Piemēram, formula '=A1+A2+A3+A4+A5' atgriež #VALUE! jo ir iekļauts gan teksts, gan cipari.

8. Kas ir '#######' kļūda?

'#######' parādās, ja kolonna nav pietiekami plata, lai parādītu visas šūnā esošās rakstzīmes. Piemēram, šūna A2 '30.05.2016.' atgriezīs '#######', kad sašaurināsiet A kolonnu.

Lejupielādēt Biežākās kļūdas