Kā aprēķināt otro lielāko vērtību

Maksimālo vērtību var aprēķināt, izmantojot funkciju Max, bet, lai aprēķinātu otro vai trešo lielāko vērtību, jums būs jāizmanto LARGE funkcija .

Funkcija LARGE atgriež k-to lielāko vērtību no datu kopas, pamatojoties uz tās relatīvo stāvokli.

Lai aprēķinātu otro lielāko vērtību no datu diapazona, lūdzu, izmantojiet tālāk norādīto formulu.=LIELS(B2:B6,2)

Kur B2:B6 ir datu diapazons.

Lai aprēķinātu trešo lielāko vērtību no datu diapazona, lūdzu, mainiet skaitli 2 uz 3.

=LIELS(B2:B6,3)