Kā izvilkt divus burtus no otrā burta

Lai izvilktu divus burtus no teksta virknes otrā burta, jāizmanto Kreisā funkcija .

Formula:

Kopējiet formulu un aizstājiet 'A1' ar šūnas nosaukumu, kurā ir teksts, kuru vēlaties iegūt.=KREISI(LABI(A1,GARA(A1)-1),2)

Piemērs:

Lai no teksta virknes izvilktu divus burtus no otrā burta ' Kā izvilkt divus burtus no otrā burta '.

Rezultāts atgriež otro burtu ' ak '.

Paskaidrojumi:

1. darbība: Lai atrastu teksta virknes garumu;

Formula =TIKAI(A1)
Rezultāts 53

2. darbība: Izņemiet tekstu no otrā burta

Formula =LABĀS(A1,GAL(A1)-1)
Rezultāts kā izvilkt divus burtus no otrā burta

3. darbība: Izņemiet divus burtus no otrā burta (vai pirmos divus burtus no teksta virknes 2. darbībā)

Formula =KREISI(LABI(A1,GARA(A1)-1),2)
Rezultāts ak