Kā izvilkt N burtu no kreisās puses

Lai teksta virknē izvilktu N burtu, jāizmanto Kreisā funkcija .

Formula:

Kopējiet formulu un aizstājiet 'A1' ar šūnas nosaukumu, kurā ir teksts, kuru vēlaties iegūt, un aizstājiet N ar vajadzīgo numuru.=KREISI(LABI(A1,GARA(A1)-n+1),1)

Piemērs:

Lai iegūtu trešais burts no teksta virknes ' Kā izvilkt N burtu no kreisās puses '.

Rezultāts atgriež trešo burtu 'w'.

Paskaidrojumi:

1. darbība: Lai atrastu teksta virknes garumu;

Formula =TIKAI(A1)
Rezultāts 39

2. darbība: Izvelciet tekstu no trešā burta

Formula =pa labi(A1,GARA(A1)- 3 +1)
Rezultāts w, lai izvilktu N burtu no kreisās puses

3. darbība: Izņemiet trešo burtu (vai pirmo burtu no 2. darbības)

Formula =KREISI(LABI(A1,GARA(A1)- 3 +1),1)
Rezultāts iekšā