Kā lietot TAN funkciju

Leņķa tangenss ir pretējās malas garuma attiecība pret blakus esošās malas garumu.

Programmā Excel funkcija TAN atgriež dotā leņķa tangensu radiānos.

Formula:=SO(skaitlis)

Paskaidrojumi:

Nepieciešams cipars — leņķis radiānos, kurā vēlaties iegūt pieskares vērtību.

Brīdinājumi:

Skaitlim (leņķim) jābūt radiānos. Ja leņķis ir grādos, izmantojot leņķi, reiziniet PI()/180, lai vispirms pārvērstu leņķi radiānos.

Lejupielādēt: TAN funkcija