Kā mainīt datuma formātu dd.mm.gggg uz gggg-mm-dd

Ir dažādi veidi, kā programmā Excel parādīt datumu. Ja saņemat datuma formātu, kas rakstīts formātā 'dd.mm.gggg' un vēlaties tos pārvērst citā formātā, piemēram, 'gggg-mm-dd', vispirms būs jāizvelk gads, mēnesis un diena. , pēc tam kārtojiet tos formātā 'gggg-mm-dd' ar & zīmi vai Concat funkcija .

No formāta 'dd.mm.gggg' uz 'gggg-mm-dd', lūdzu, izmantojiet šo formulu un mainiet A2 ar šūnas nosaukumu savā failā.

=LABĀS (A2,4) & '-' & VIDUS(A2,4,2) & '-' & LEFT(A2,2)kur RIGHT(A2,4) ir iegūt gadu, MID(A2,4,2) ir iegūt mēnesi, un LEFT(A2,2) ir iegūt dienu.

Ja vēlaties konvertēt formātu 'dd.mm.gggg' uz 'mm/dd/gggg', lūdzu, izmantojiet šo formulu un mainiet A2 ar šūnas nosaukumu savā failā.

=VIDUS(A2,4,2) & '/' & PA kreisi(A2,2) & '/' & LABAIS(A2,4)