Kā programmā Excel aprēķināt vecumu gadā

Ir vairāki veidi, kā aprēķināt vecumu gados, ja jums ir dzimšanas datums un vecuma laiks.

1. INT funkcija

Pirmā metode ir saskaitīt dienas starp diviem datumiem un dalīt ar 365 gadiem, pēc tam izmantot INT funkciju, lai iegūtu veselu skaitli kā vecumu gadā.=INT((B2-A2)/365)

kur 'B2-A2' ir, lai skaitītu dienas starp abiem datumiem.

Ja jums ir dzimšanas datums un vēlaties aprēķināt vecumu uz šodienu, varat izmantot Šodienas funkcija lai uzzinātu šodienas datumu.

=INT((ŠODIEN()-A2)/365)

Izmantojot šo metodi, jūs norādīsit vecumus gadā, taču, tā kā ne visi gadi ir 365 dienas, teorētiski šī metode varētu nodrošināt vienu brīvu dienu.

2. YEARFRAC funkcija

YEARFRAC funkcija atgriež gada daļu starp sākuma datumu un beigu datumu.

=APAĻA(GADU FRAC(A2;B2;0),0)

Kur 0 ir izmantotā dienu skaitīšanas bāze un faktiskā atšķirība starp šiem diviem datumiem.

A2 ir sākuma datums un B2 ir beigu datums.

3. DATEDIF funkcija

DATEDIF funkcija saskaita dienu, mēnešu vai gadu skaitu starp diviem datumiem.

=DATEDIF(A2, B2, 'Y')

Kur A2 ir sākuma datums un B2 ir beigu datums. Ja jums ir jāskaita vecums no šodienas, jums būs jāapvieno šodienas () funkcija.

'Y' ir aprēķinu veids, lūdzu, skatiet pilnu veidu sarakstu un paskaidrojumus.

'Y' Gadu skaits
'M' Mēnešu skaits
'D' Dienu skaits
'MD' Atšķirība, ignorējot gadus un mēnešus
'YM' Atšķirība, ignorējot gadus un dienas
'YD' Atšķirība, ignorējot gadu