Kā saskaitīt šūnas, kurās ir skaitļi

Lai saskaitītu šūnu skaitu ar skaitļiem, varat izmantot Funkcija COUNT , kurā varat iegūt skaitļu ierakstu skaitu diapazonā vai masīvā.

Formula:

= Skaits(vērtība 1, vērtība 2…)Paskaidrojumi:

– Nepieciešama vērtība 1, kas var būt blakus esošie skaitļi rindā, kolonnā vai datu diapazonā;

– 2. vērtība nav obligāta.

Brīdinājumi:

The Funkcija COUNT saskaita datu diapazonu ar skaitļiem.

1. piemērs: lai saskaitītu, cik cilvēku ir Dienvidu reģionā ar algu (blakus dati)

=Skaits(C3:C5) Dienvidu reģionā ir 3 personas.

2. piemērs: saskaitīt, cik cilvēku visos reģionos ar algu (dati nav blakus)

Lai saskaitītu šūnu skaitu, kurām dati nav blakus, atlasiet pirmo datu diapazonu, turot 'Ctrl' taustiņu un pēc tam atlasiet citu datu diapazonu.

=Skaits(C3:C5, C7:C10) Visos reģionos ir 7 personas.

Lejupielādēt skaitīšanas funkciju